RAMAZAN AYI HURMETINE YAPILAN KUR'AN-I KERIM HATMI DUASI

2013-07-08 14:18:00
 
Bismillahirrahmanirrahim
Kul hüvallâhü ehad.Allâhüssamed.Lem yelid ve lem yûled.Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

Bismillahirrahmanirrahim
Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Bismillahirrahmanirrahim 
Kul e'ûzü bi-rabbin nâsi melik'in-nâsi ilâh'in-nasi min şerril ves'vas'il hannasi ellezi yüvesvisü fi sudûr'in-nâsi minel cinneti ven-nâs. 

EstağfirullahilAzim El Kerim ellezi lailahe illa Huvel Hayyul Qayyum ve etubu ileyh..

Elhamdulillahi Rabbil Alemîn 
Vassalatu vassalamu ala Resûlina Muhammedin ve ala âlihî ve sahbihî ecmaîn
Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! YaHayy! Ya Qayyum! 
Ya Ferd, Ya Hakem,YaAdl,Ya Quddus.

Ya Rabbi, çoklarının ma’siyette sözleşip, buluştuğu şu sanal alemde, dünyanın dört bir tarafından bizler, senin için toplandık..Şahid ol!..

Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil’âlemin, Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ve O’nun bütün âl ve ashabına olsun.

“0l! emriyle; bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan; “Yok 0l!” emriyle de, her şeyi bir anda yok etme gücüne sahib olan, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ım! “Bana dua edin, duanızı kabul edeyim” buyurdun.

Ya Rabbi ! Bu gece  huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi Sana açtık. Seni Rahim, Gafur biliyoruz. Rahmet ve Güfran ism-i şerifinle tecelli eyle, ellerimizi boş döndürme 

Yâ Rabbi! Bizler aciz kullarniz , bilerek ya da bilmeyerek büyük küçük pek çok günah işleyenlerden olduk. Hatalarımız kusurlarımız çoktur. Ancak bu gece hepsi için nasuh tövbesi ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’in bereketi ile ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimizin hürmeti ile bizleri af eyle, ey Kerim; bizleri affet yâ Rahim. Allah’im! Bizleri Kur’an-ı Kerim’in zineti ile süsle. O’nun kerameti ile mükerrem eyle ve şerefiyle şereflendir.

Yâ Rabbi! Biz, ancak Sana ibadet ve yalnız Sana kulluk ederiz. Ancak, Senin için namaz kılar ve yalnız Sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. ibadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız. Sen’den, bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz yâ Rahim.

Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah’ım! Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle; hastalarımıza şifa; dertlilerimize deva, borçlarımızı ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi islah eyle Yâ Rabbi!

Allah’ım! Bizlerden eksiksiz ibadet ve tâat bekliyorsun. Bunlara, ancak Senin sonsuz yardımınla sahip olabiliriz. Öyle ise; bize, Senin hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz ibadet ve tâatde bulunma imkanını bahşeyle!

Allah’ım! Vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak Sana sığınırız. Biz, aciz kullarının dualarını kabul eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Bizleri, Kur’ân’ın hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur’an-ı Kerim’in tilavetiyle günahlarımızı affet.

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah’ım! Gerçek bilir ve bildiririz ki, Sen’den başka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Şeytan’ın bozguncu telkinlerinden Sana sığınırız. Allah’ım! Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat.

Yâ Rabbi! Bize, küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah’ım! Bizi, yolunu şaşıran ve saşırıtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle.

Yâ Rabbi! Görüşümüz kıt, gücümüz çok az; bu yüzden rahmetine ta’rifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye Kadir, gönüllere şifa veren Allah’ım! Sen’den rahmetini dileriz. Duâmızı kabul eyle.

Yâ Rabbi! Maksadımız Sen’sin. Biz her isimizde Seni, her şeyde Seni kasd ederiz. Yalnız Seni isteriz. Bütün isteğimiz de, Senin bizden razı olmandır. Bizi, sevgili kullarından eyle Allah’ım!

Yâ Rabbi! Bizleri, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup Sen’den afv dileyen seçkin kullarından eyle. Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla, çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret’te de azabından muhafaza eyle.

Allah’ım! Bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir, Dinden, imandan, doğruluktan, Sana ibadet ve taatdan ayırma Yâ Rabbi!

‘Allah’ım kalplerimizi yumuşat ve birbirimizi anlamamız için rahmetini tecelli ettir! Bize huzur ver, ülfet ver! Bizi kan dökücülerden eyleme. Bize merhamet duygusu ver! Bize şuur ver, izan ver ve bizi insaftan ayırma! Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme!

- Farklılıklarımızın fitne olarak kullanılmaması için bize basiret ve feraset ver! Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.

Yâ Rabbi! Bizleri, verdiğin ni’metlere karsi sükür borcunu yerine getiren; nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle, üzerimizden nimetlerini eksiltme, Allah’ım!

Allah’ım Son nefesde, ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. “La ilahe illâllah Muhammedün Resûlüllah” Ve “Eşhedü en la ilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” diyerek, ruhumuzu teslim etmemizi nasib eyle Yâ Rabbi!

Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur’an hidayetini ver. Cümlemizi Islam’a bağla, bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür. Bizleri ve butun akrabalarimizi Dünyâ ve Âhiret mutluluğuna erdir. Dünya’da mekansız, Âhiret’de imansız bırakma Yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Dört bir tarafından bir araya gelen bizler senin rızan için Kur’an- Kerim okuduk. Okuduğumuz  hatm-i şerifi dergah-ı ülûhiyyetinde kabul eyle. Kur’an-ı Kerim’in her harfi için bizlere sevap yaz. Okurken yaptığımız hataları bağışla, tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur. Kur’an-ı Kerim’i kalblerimize nur eyle, Cennet yolumuzu aydınlat.

Hasıl olan sevabı öncelikle Efendimiz Hz. Muhammed Sallalahü aleyhi ve sellem’e hediye ediyoruz Kabul eyle ya Rabbi… Bizleri O’nun sefaatinden mahum eyleme Rabbim..

Yine Hâsil olan sevabı; Hazret-i Adem’den Hazret-i Fahr-i Alem Muhammed Mustafa sallallahualeyhi ve sellem’e kadar gelip geçen bütün Peygamberlerin ruhlarina, gelmis gecmis butun, Velilerin , alimlarin ruhlarına hediye eyledik, ikram eyle Yâ Rabbi!

Ayrıca İslam için şehit düşmüş bütün şehitlerin , nesilleri kesilmiş bütün müslümanların ruhlarına hediye eyledik , Sen kabul eyle Yâ Rabbi!

Bu hatmi şeriflere katılmış bulunan kardeşlerimizin,(Aisha Rachel Khavand, Mine, Şule, Gülderen, Alıhan ebru, Safire, Tuğba Meriç, Sonnur, Hatice, Ayşe, Defne,  huma,Songül, Ayşegül, Nur Mevlüde, Şemsi, Zeynep, Hasan, Zişan, Elif, Naim, Gülşen, Nezehat, Merve, Emine, Fadime, Nurullah, MURAT, Beyza, tuğba, burcu, Fatoş, Ayşe, Şükran , suzan, sümeyra, reyhan, sinan  hubeyb., şeyma , sevcan ,Begum, Betul, Ozden) Hatime katılamasa da şu anda el açmış bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimizin de ebediyete göçmüş yakınlarının ruhlarına hediye eyledik Sen kabul eyle Yâ Rabbi! Hepsinin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, Peygamberimiz Efendimiz aleyyiselam’ın sefaatine nail eyle Rabbim…

Ya Rabbi içimizden bekar olan kardeşlerimize hayırlı eşler nasibeyle..
Hastalara şifalar ver Ya Rabbi; 
Dertlilerimize devalar ver, sıkıntılarımızı gider..
Borçlulara edalar ihsan eyle..
İş arayanlara hayırlı işler-rızklar nasibeyle. 
Evlerinde huzursuzluk olan kardeşlerimize huzur ver, eşleriyle aralarına muhabbet ver.
Ve Evliliklerini daim eyle. Onların çocuklarını öksüz, yetim bırakma.. 
Her daim yuvalarının devamını nasib eyle. Kötülere fırsat verme Ya Rabbi.

Ya Rabbi Sen Rezzaksin riziklar verensin, Fettahsin kapilar acansin ; cumlemize helel bereketli rizik kapilari ac Bizleri senden baska kimselere muhtac eyleme , …

Ya Rabbi çocuklarımızı Salihlerden eyle..Anne-babalarına, vatanlarına, dinlerine hayırlı evlatlar eyle..İstikballerini güzel eyle..Kötü arkadaşların şerlerinden, ahir zaman fitnelerinden emin eyle..

Ya Rabbi !... Hâlimizi görüyorsun Yoksulluğumuzu biliyorsun.Gizli niyazımızi duyuyorsun.

Bizii SENDEN ümit kesenlere katma,kusurumuza bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. 
Rahmetine güvenimiz tamdır.Gönlümuzdeki aşk ateşini yandır 
Bizi muhabbetine kandır Sevgini eksik etme gönlümüzden SENİN Azametin önünde boyun eğdik,dize geldik, Secdeye kapandık. 
Bizi gufranına boğ, Azabından esirge.
ALLAHım Dünyâdan sıyrılıp huzuruna gelirken bize Kelime-i Tevhit'i unutturma 
SENİN Nârında hoş, Nurun da hoştur 
SENİN Rahmetinden ümit kesmek ne boştur 
RABBİM Malların ve oğulların fayda vermediği O korkunç günde SENİN affına nail olmak isteriz
Bize affın yeter Beni ve bütün kardeşlerimi lütfunla bağışla !!...

Ya Rabbi İslam düşmanlarının hilelerini kendilerine çevir..

Ya Rabbi Guzel vatanımızı hain emellerden muhafaza eyle.. Insanlarimiza basiret nasip eyle, .. Olaylara dogru bakisla bakabilmeyi, sagduyulu davranabilmeyi nasib eyle.. Bizi birbirimize düşürmek isteyen, kuvvetimizi parçalamak, dayanışma ruhumuzu zayıflatmak, yuvamızı dağıtmak isteyen her türlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eyle! Muhabbetimize, birliğimize, kardeşliğimize gölge düşüren her türlü şiddetten, nifaktan, tefrikadan, şeytandan bizleri muhafaza eyle.. 

Allahım şu anda MISIR da DOĞU TÜRKİSTAN da SURİYE de FİLİSTİN de IRAK ta AFGANİSTAN da AVRUPA ASYA AFRİKA dünyanın herhangi bir yerinde darda olan, zulüm altında bulunan bütün din kardeşlerimize yardım eyle... Zalimlere fırsat verme.. Kardeşlerimize dayanma gücü var.. Bu dünya imtihanlarını kolay eyle... Şehit olanlara rahmet eyle..

Bizleri birlik bütünlük içinde kardeşlik duyguları ile birbirimizin elinden tutanlardan eyle.. Dualarımız onlarla haberdar eyle...
Ya Rab! İslam’ı ve Müslümanları aziz eyle. 
Ya Rab! İslam’ı ve Müslümanları aziz eyle.
Ya Rab! İslam’ı ve Müslümanları aziz eyle.

Yâ Rabbi! Habib’in Muhammed Mustafa, Kitab’ların, bütün sevdiklerin yüzü hürmetine, bizleri dergah-i bârigâh-ı ulûhiyyetinden bos çevirme, duâlarımızı kabul eyle, yâ Gafur u yâ Gaffâr.
Amin, Amin, Amin… Bi hürmeti seyyidi’l-mürselin ve’l-hâmdülillahi Rabbi’l-Alemin.
Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Alemin ..

Hayırların fethi, şerlerin def’i, ehl-i imânın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, Ümmet-i Muhammed’in selameti için EL-FATIHA.
 
 
 


 

0
0
0
Yorum Yaz