DUA YUREGIMIN TURKUSU O YARE

2014-08-21 21:39:00
DUA YUREGIMIN TURKUSU O YARE |  görsel 1
Dua, Yüreğimin Türküsü O Yâr'e..
 

"Dünya duayla duruyor kızım" derdi, Anacığım hep..
Belki tam idrak edemiyor o yaşlarda insan,
Ama şimdi, insanı-dünyayı ayakta tutan "Sır"rı artık bil...iyorum.


Düşünsenize, Kainattaki tüm zerreler duada..

Çiçeğin duası kokmak.. Ağacınki meyveye durmak..
Arının duası bal, ineğinki süt yapmak.
Ayın-Dünyanın dönmesi,
Güneşin doğması-Yağmurun yağması hep dua..


Bir an kesilse dua, deli olacak dünya..
Serseri bir kurşun gibi, vuracak kendini kalbinden..


Cansızlar dahî duada..Öyle ya, madem atomlardan yapılmışlar, canlı değillerse de hayattalar.. Sürekli bir dönüş, bir hareket, kainatın zikrine-akışına ortak oluş var..İşte bu yüzden buyurmuş Efendimiz salllalahu aleyhi ve sellem; "..Kırılan bir şey için kızmayın, onun ömrü bitmiştir" diye..Bardak, çanak, sehpa vb. Eşya,canlı değiller ama hayatta, zikirdeler dâim.


Emre muhatab o bıçağa; "kesme" der Rabbi, kesmez..
Ateşe; "yakma" der, yakmaz.
Canlı-cansız herşeyin duası, O'na itaat ancak.

Ya insanın duası?
Kainat orkestrasında yerini alan, tek tek yüreklerin türküsü O Yâr'e..

Dünya duayla durur,
İbadettir dua, hem Rabbe teslim olmak, boyun eğmek,
"Lebbeyk ya Rab" demektir..

Duasız insan "Hiç"tir!
Çünkü o, önce daim duada olan tüm yaradılmışa,
Sonra kendine ve tabii ki Rabbine ihanettedir.
O yüzden buyrulur:

"Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var?"
Hiç!


Efendim, çok kardeşler hüsn-ü zan edip, ara ara benden çeşitli vesilelerle dua soruyor- istiyorlar..Ben de acizane uyguladıklarımı, soranlara tavsiye ediyorum..Başka yüreklere de ulaşır belki düşüncesiyle, derledim-topladım, buraya da alayım dedim..

Uzun olacak, affola peşinen

İlk “aktif korunma” ayetleriyle başlayalım.. 3 ayet sadece, hem de kısa kısa..Kolayca ezberlenebilir. Ezberleyin inşaallah ve sabah ve gece yatmadan önce esas olmak üzere gün boyu okuyun..Aurayı kalınlaştırdığı ve biiznillah kötü tesirlerin dokunmayacağı söyleniyor ehlince..

Ben korkanlara, evde yalnız kalamayanlara, sürekli kabus görenlere ve sürekli nazar değen bundan hasta olan çok kişiye verdim, okudular ve tesirini gördüler elhamdulillah..

Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab
Rabbi euzu bike min hemazatiş şeyatıyni ve euzu bike rabbi en yahdurun
Ve hifzan min kulli şeytanin marid

Sad:41 – Müminun:97-98 – Saffat 7


Sıkıştığınız ya da korktuğunuz zaman şu duayı okuyun, dertlere dermandır..Hem de düşmanlara karşı zırh gibidir..

Efendimiz aleyhisselam hicrette sürekli bu duayı okuyormuş;
“Allahummekfînîhim bimâ şi't keyfe şi't inneke alâ kullu şey'in Qadîr”

“Şi't” yazdım belki anlaşılmaz, şöyle yazalım;
“Bimâ şi'te keyfe şi'te”: ıstediğin gibi, nasıl istersen demek.
Allahummekfînîhim bimâ şi'te keyfe şi'te inneke alâ kullu şey'in Qadîr

Allah'ım, beni onların şerlerinden istediğin gibi, nasıl dilersen o şekilde koru, muhafaza eyle..Sen herşeye Qadirsin -Senin herşeye gücün yeter-

Rızk için: MaşaAllahu kâne ve mâ lem yeşa' lem yekun

Bir de, her namazdan sonra; 10 Allahuekber

19 Allahu Ferdun Hayyun Qayyumun Allahu Hakemun Adlun Quddûsun

19 innallahe, hüverrazzâku zul kuvvetil metin

19 seyecallallahu ba'de usrin yusra

Akşam namazından sonra Vaqıa suresini okumak maddeten ve manen rızk için ve evde masum yavrular varsa, onlara yüksek sesle "Ya Latif- Ya Rezzaq" çektirmek tesirlidir.

Ayrılıklarda: “Ya Baki entel Baki” okunur sürekli, dertlere dermandır. Acıyı söker atar yürekten. Ama manasına ererek okumak lazım..”Dünyadaki herşey, ama herşey fani, mal da, en sevdiklerimiz de, güzellik vs de. Baki olan ancak O’dur” diyerek..


İş ve ev için: “Rabbi enzilni munzelen mubareken ve ente hayrul Munzilin” Nuh alehisselam'ın duaıs bu..MU'MİNÛN 29 Bu ayeti günde en az yüz kez ihlasla okumalı, çok tesirlidir, nefese-yüreğe-ihlasa bakar


Hastalıklarda ve her türlü musibette Eyyub aleyhisselam'ın duası:

“Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin”

Çocuk isteyenlere Zekeriyya aleyhisselam’ın duası ve Meryem suresi okunur:

Rabbi lâ tezerni ferden ve ente hayru'l-vârisin

Rabbi heb li min ledünke zurriyyeten tayyibeten inneke semi'ud-duâ


Sıkıntı ve her türlü musibette Yunus aleyhisselam'ın duası ilaç gibidir..

“Lâilâhe illâ Ente subhânek innî kuntu minezzâlimîn”

Şu ayetleri de Filistinli bir arkadaşım vermişti çok eskiden, dedi ki;

“Bütün bu ayetleri, bir kap içindeki suya -zemzem olsa daha iyi- oku, üfle, sonra bu suyu evin tüm köşelerine serp, insi ve cinni şeytanlardan korunmak için." Ben de dağıttım herkese..Uygulayan arkadaşlar çok rahatladıklarını, adeta evin havasının değiştiğini, ferahladığını, oturanları sıkmadığını söylediler.

Bir sebep olması da gerekmez, herkes yapabilir.Çünkü verilen ayetlerdeki harflerin frekansları çok güçlü olduğundan, müthiş enerji yüklemesi oluyormuş..Ve tabii ki bu olumlu enerji, evdeki diğer olumsuz enerjilere baskın geliyormuş.

Fatiha Suresi

Bakara Suresi 1-4. dahil Ayete kadar
163-164. dahil . Ayete kadar
255-257. dahil Ayete kadar
285-286.
Ali İmran Suresi: 115. Ayet
A'raf Suresi: 54. Ayet
Mu'minun Suresi: 115-118
Saffat Suresi: 1-10. dahil Ayete kadar
Haşir Suresi: 21-24. dahil Ayete kadar
İhlas, Felak-Nas SureleriBedendeki ağrılar için:Üç kere: "Bismillah" tan sonra yedi kere:
"Eûzü bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru."iki secde arasında;
Allahumm'ağfirli Verhamni Verzukni VehdiniAllahumme ainnî ala zikrike ve şukrike ve husni ibadetikİstihare hakkında:
İstihare namazı ve duasını hepimiz biliyoruz ve ara ara yapmışızdır..Onu anlatmayacağım burada, hepimiz biliyoruz yani..Benim diyeceğim şu;

İstihare namazını kıldık, duasını okuduk yattık..Rüya göreceğim diye beklemeyeceğiz..Zaten duanın da içeriğinde olduğu gibi, biz bunu yapmakla Allah'ı Vekil tayin ettik, işlerimizi O'na bıraktık..

Biz aciziz, bilemeyiz, sen yap Allah'ım dedik çünkü..
"Hayırlıysa hakkımda nasibeyle, kolaylaştır, aç yolları..
Hayırsızsa nasibeyleme, uzaklaştır benden.."

İşte bunu dedikten sonra gelişen olaylara bakacağız; Eğer gerçekten ihlaslı, samimi, yürektense duamız, O'na sığınmaklığımız..O açacak yolları, kolaylaştıracak, uzakları ykaınlaştıracak en iyi, en umulmaz bir biçimde..Değilse de tam tersi..Bize düşen tevekkülle boyun büküp beklemek bu noktadan sonra ve O'ndan gelene razı olmak..

İstiharenin özü bu işte, Rüya beklemek yok.


Bu da benim özel duamdır..Rıza ve teslimiyet duası;
Ya Rabbi! Ben senden razı oldum..Bana verdiklerinden, vermediklerinden, hiç vermeyeceklerinden ben razı oldum..
Ya Rabbi ben sana teslim oldum..Senin dediğin olacak Rabbim..
Sen de benden razı ol..Razı değilsen, razı olacağın amelleri işlememi bana nasibeyle.Çok dua var ama ben genelde pek bilinmeyenleri yazmaya gayret ettim, yine sonradan aklıma gelen olursa ilave ederim, sizler de yazın inşaAllah bildiklerinizi olur mu?

Dünya dua ile duruyor inanın efendim..Ne kadar merkeze Rabbimizi alırsak, hücrelerimize kadar O'na dayanıp, tevekkül eder, O'nu Vekil tayin edersek, o kadar çabuk geliyor rahmet, mıktanıs gibi çekiyoruz o zaman rahmeti şefkati..Tabii ki gereğini maddeten yapmak ve salih ameli, sadakayı unutmamak şartıyla..


Ya Rabbi! Bizleri daima seninle meşğul eyle..
Ya Rab öğrendiklerimizle amel etmemizi nasibeyle..
Ya Rab nasıl ki sana yalvaran, kapını tıklatan o Resullerin dualarını reddetmedin, bizimkileri de onların yüzüsuyu hürmetine kabul ediver..
Ya Rab senden iki dünyada da cennetleri istiyoruz, nasibeyle..
Göz açıp kapayıncaya dek bile olsa bizleri nefsimizin eline bırakma.

Muhabbetle efendim

Ayse Resad

  (Sevgili Ayse RESAD 'a yine yeniden tesekkurlerimle) 

0
0
0
Yorum Yaz